PER A QUI


Cent anys més tard que F.M. Alexander comencés a donar classes a Austràlia, la Tècnica Alexander s’ha establert arreu del món com a mètode únic i valuós d’educació psicofísica. Precisament pel seu enfoc educatiu i pels seus resultats tangibles, és particularment valorada tant en el camp de la salut, com en les arts escèniques, i en l’esport d’arreu del món.

Actualment hi ha més de 3.000 professors titulats en la Tècnica Alexander treballant en més de 35 països de tot el món. A Catalunya n’hi ha uns 25, i més de 65 en tot l’Estat Espanyol.

+ info

F.M. ALEXANDER


Alexander va basar el seu treball en el descobriment d’un principi fonamental (que afecta també tots els vertebrats): una relació apropiada entre el cap, el coll i l’esquena estimula una apropiada coordinació del conjunt i permet que es pugui produir el moviment primari d’estar dret en contra de la gravetat.

Més endavant se’n va adonar que la seva tècnica era d’abast universal i va decidir desenvolupar una manera d’ensenyar-la. Per tal de transmetre l’experiència d’una nova i millor organització neuromuscular, combinava un tipus d’acompanyament manual molt refinat, amb unes instruccions verbals.

+ info

COM FUNCIONA


La postura és un terme estretament relacionat amb el poise (l’equilibri) i la Tècnica Alexander, i té un significat més ampli del que li acostumem a donar. Normalment, quan parlem de postura pensem en una posició o col·locació rígides, i la considerem “bona” (fixa, artificial i forçada) o “dolenta” (tota la resta).

De fet, la postura inclou tot allò relacionat amb l’esforç més bàsic i fonamental que fem: organitzar i mobilitzar el nostre pes enlaire, per contrarestar la constant força de la gravetat.

+ info

comofunciona