tat(bcn)
Centre de formació
C/ Sant Isidre, 80
08221 – Terrassa

tatbcn@tatbcn.eu

Classes particulars

Barcelona – Carrer Aribau
Terrassa – Carrer Sant Isidre

Telèfons

Fix: +34 93-783 75 23
Mòbil Emi Argemí: +34 687 49 44 15
Mòbil Stuart Gutman: +34 687 49 44 16

Enllaços

APTAE – Asociación de Profesores de Técnica Alexander de España

STAT – Society of Teachers of the Alexander Technique (U.K.)

AmSAT – American Society for the Alexander Technique

Photographs of F. M. Alexander © 2014, The Society of Teachers of the Alexander Technique, London.