“En els darrers anys, he visitat aquesta escola de formació de professorat de tècnica Alexander cada any, treballant amb els estudiants i observant el treball diari a classe. Considero que tinc un bon coneixement de com funciona l’escola. Estic molt impressionat per la manera com l’Stuart i l’Emi dirigeixen aquesta escola i la qualitat de formació que proporcionen.
 
Vaig tenir la sort de ser durant molts anys ajudant de Walter Carrington a Londres, la persona nomenada per F.M. Alexander per continuar l’escola original de formació de Londres. Tenint aquests antecedents, puc dir, sense cap dubte, que l’escola de formació de Terrassa és un exemple excel·lent de com continuar aquest procés d’educar el futur professorat en la comprensió intel·lectual i en les competències pràctiques necessàries per mantenir el creixement i desenvolupament en el segle XXI d’aquest treball tan valuós. Tothom qui vulgui adquirir fonaments de primera qualitat en tot allò necessari per tal de transmetre la profunditat i subtilesa de la Tècnica Alexander, pot estar segur que aquí ho trobarà.”

– John Nicholls, formador de professorat de Tècnica Alexander des del 1986

 

L’escola de formació de professorat Tècnica Alexander Terrassa (Barcelona), inaugurada el setembre del 2011, ofereix una formació professional de tres anys de durada a tothom qui estigui interessat en esdevenir professorat qualificat en Tècnica Alexander, obtenint així els beneficis i nivell d’excelència que aporta un estudi intensiu i prolongat. El currículum de l’escola de formació de professorat tat(bcn) es fonamenta en el llegat que deixà F.M. Alexander (1869-1955), que seria continuat primer per Walter Carrington (1915-2005) i més tard per John Nicholls (director del centre JNAT).

L’escola de formació de professorat tat(bcn) es troba a Terrassa, a 30 minuts de Barcelona. És reconeguda per l’APTAE (Associació de Professors de Tècnica Alexander d’Espanya), i per l’ATAS (Alexander Technique Affiliated Societies).

Si voleu rebre més informació i la guia de l’estudiant, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Objectius i metodologia

Ser un professional de la Tècnica Alexander és una experiència alhora rigorosa i agraïda. Calen algunes competències bàsiques per a esdevenir un bon professor de Tècnica Alexander. Aquestes competències s’adquireixen progressivament, al llarg dels 3 anys de formació.

El procés d’ensenyament-aprenentatge que segueixen els nostres estudiants és de caràcter eminentment pràctic i experiencial, i es complementa amb sessions teòriques. La pràctica consisteix en treball individual, i en grup reduït, amb un professor. Els estudiants treballen també pel seu compte i entre ells, aplicant així els coneixements que van adquirint.

En acabar la formació els nostres estudiants seran capaços de:

  • Fer un bon “ús” de si mateixos en les seves activitats quotidianes.
  • Transmetre i estimular una millora en l’organització neuromuscular dels seus alumnes durant la classe, i una millora progressiva al llarg de les diferents classes.
  • Entendre i saber transmetre els principals conceptes i idees que formen el marc teòric del coneixement.
  • Sentir-se preparats, i assolir les competències tècniques, pedagògiques i comunicatives necessàries per a poder ensenyar-ho.

Informació pràctica

A qui s’adreça

A totes aquelles persones que tenen una experiència suficient com a alumnes de la Tècnica Alexander, i en volen esdevenir professors.

És adequat per a tothom qui estigui interessat en aprofundir de forma intensiva en la Tècnica Alexander.

L’escola admet professorat de Tècnica Alexander que vulgui fer estudis de postgrau, adaptant el Pla d’Estudis a les seves necessitats.

Requisits d’accés

Caldrà haver fet un mínim de 20 classes de Tècnica Alexander, de les quals, dues hauran de ser impartides pels directors de tat(bcn). També es fará una entrevista amb la Direcció, i una estada d’un o dos dies al centre.

Organització

La formació completa té una durada de 1.600 hores repartides en tres anys acadèmics consecutius, d’acord amb totes les escoles afiliades de l’ATAS. El curs es regeix pel calendari escolar de setembre a juny que té una durada d’unes 36 setmanes. Cada curs té tres trimestres, amb una setmana de pausa entremig.

La formació es pot iniciar al començament de cada trimestre: setembre, gener o abril.

L’horari és de 9:00 a 13:00, de dilluns a dijous.

Com en totes les escoles afiliades de l’ATAS, es mantindrà la ràtio màxima de professor / alumne de 1:5.

Certificació

L’escola tat(bcn) està reconeguda per l’ Asociación de Profesores de Técnica Alexander de España (APTAE), membre a la vegada de l’ATAS (Alexander Technique Affiliated Societies).

Lloc

tat(bcn) comparteix un local amb l’escola de Teatre Les Pisanes, al centre de Terrassa, a 30 minuts de Barcelona. Estem a 10 minuts a peu de les estacions de tren de RENFE i FGC i a 5 minuts de zones de pàrquing gratuÏt.

Adreça: C/ Sant Isidre, 80. Terrassa – 08221.